Beställning

Här kan du beställa en prenumeration. 
Det går också bra att ringa, skriva eller skicka e-post.
Materialet kostar 840 kr per termin och det finns tre olika material (moms tillkommer).
Utanför Sverige: 105 EURO 

Varje termin får man 8 utskick som innehåller två övningar och en lek. 
Vi har tre olika åldersanpassade material: F-3, 3-6 och 6-7, och priset är per material. 

Fyll i och skicka in beställningsformuläret nedan.
Utskicken kommer varannan vecka med start vecka 3 våren 2020

Prenumerationen är löpande för F-3- och 3-6-materialet med 8 utskick per termin.
Prenumerationen för 6-7-materialet innehåller totalt 16 utskick, 8 per termin, 
och löper endast över ett läsår med start vecka 34 hösten 2020

Vid varje terminsslut kommer en påminnelse om att det är dags att höra av sig 
om man inte vill fortsätta med nästa termins utskick. Om prenumeranten inte 
säger upp abonnemanget fortsätter det alltså påföljande termin.

 

Beställning

Jag vill *
Kundnummer (om du redan är prenumerant)
Skolans namn *
Kontaktperson *
Adress
Postnummer
Ort
Tfn
E-post 1 *
Ev. e-post 2
Fakturauppgifter + referenskod
Övrigt

Bocka i rutan: