ÅsaMia

Min teoretiska kompetens är en bred beteendevetenskaplig utbildning med inriktning mot barn och ungdomar, där det bl.a. ingår socialpsykologi, arbete med socialt utsatta barn och yrkesmässig handledning. Jag är fritidsledare i botten. Utbildningen gick jag på Lidingö Folkhögskola med friluftsliv och livsåskådning som profil. Efter det har jag läst beteendevetenskap i 4 år.

Jag har arbetat med barn och ungdomar på olika sätt sedan 1985. På förskola i Stockholm, Dalarna och i Dalsland, Fritidsgård i Stockholm, Kyrkan i Dalarna, fritids i Dalsland och skola och socialtjänst i Västra Götaland. Under en tid som Fritidsledare i Dalarna arbetade jag i ett samarbetsprojekt med stöd från socialdepartementet för att arbeta med "unga utanför". Jag har även varit familjerådslagssamordnare inom socialtjänsten i Lidköpings kommun där även ungdomsenheten köpt in min kompetens för att arbeta med en tjejgrupp.

2001-2004 arbetade jag i socialtjänstens regi i ett 3-årigt projekt som kallades Compass. Vi arbetade förebyggande mot mobbning, främlingsfientlighet och droger i Lidköpings kommun och målgruppen var åk 3-9. Grunden i projektet handlade om personlig utveckling, att stärka den egna självkänslan, utveckla den empatiska förmågan och förmågan att fatta självständiga beslut. Detta projekt blev så småningom grunden för EQverkstan AB som startade 2005.

Under 2017 kommer jag att dela min tid mellan EQverkstan och att arbeta som skolkurator i Lidköping.

Med vänlig hälsning
ÅsaMia Alteryd    


   © EQverkstan     info@eqverkstan.se     tfn: 0731-821965     www.eqverkstan.se