Gnissel i klassen Åk 1–3 

ÅsaMia Alteryd & Linda Palm

Gnissel i klassen 1–3 Konflikthantering och relationskunskap - ett material för att arbeta med gruppen när det börjat gnissla.

"Gnissel i klassen är en mycket användbar bok för lärare i F-3. Den kan med fördel även användas på lärarutbildningen för att rusta blivande lärare. Författarna och föreläsarna, Linda Palm och ÅsaMia Alteryd, har båda stor erfarenhet av arbete med barn och ungdomar. I en stressig vardag och i akuta situationer är det skönt med något konkret och handfast att ta till men det är viktigt att det inte blir avprickade engångshändelser. Värdegrundsarbetet och det relationsskapande arbetet måste pågå hela tiden."

BTJ nr 24, 2019, Gunilla Essén
Klicka för smakprov

Många konflikter och relationsbekymmer i en grupp kan undvikas genom ett bra, främjande och förebyggande arbete, samt gemensamma, tydliga regler. Men, det är inte möjligt att helt undvika gnissel och konflikter när många människor ska samsas på liten yta under flera timmar varje dag och dessutom inte själva har valt att göra det. Det kan vara positivt och utvecklande att behöva bemöta andras åsikter och kanske stanna upp för att tänka ut en lösning tillsammans. Destruktiva konflikter däremot, de tar en massa energi som egentligen behövs till annat under skoldagen. Sådant gnissel kan ni få hjälp att lösa med denna bok.

I "Gnissel i klassen" finns ett antal storbilder med tillhörande berättelse och vardagsnära problem från skolans värld som är lätta att känna igen. Utifrån dessa kan ni sedan arbeta vidare med de diskussionsfrågor, aktiviteter och kopieringsunderlag som finns till varje avsnitt.
Enligt LGR 11 är det skolans mål att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utveckla en vilja att handla med deras bästa för ögonen. Den här boken blir ett lättillgängligt redskap i ert arbete med relationer, konflikter och det sociala klimatet i gruppen.
 
2019 Bonnierförlagen Lära (www.bonnierforlagenlara.se )

Gnissel i klassen