Livskunskap F–3
ÅsaMia Alteryd & Sture Alteryd

Livskunskap F–3 är ett heltäckande material i livskunskap för hela lågstadiet inklusive F-klass. Boken innehåller 52 övningar, tolv lekar samt fyra längre sagor. Här finns också en gedigen teoridel, handledning samt kopieringsunderlag.

  • Övningarna i boken är indelade i sju olika teman:
  • Bygga grupp
  • Känslor
  • Vänskap
  • Konflikthantering/Problemlösning
  • Boost
  • Oskrivna regler
  • Hälsa

Materialet kan användas tema för tema ”från a till ö”, men pedagogen kan också plocka de övningar som passar bäst till hans eller hennes grupp.

Övningarna binds samman av en återkommande berättelse om två barn: Ebba och Tubben. Detta ger en tydlig ram för lektionerna, samtidigt som gruppen får ytterligare inspiration till tankar och funderingar.

Livskunskap F-3

2010 Studentlitteratur (www.studentlitteratur.se)